Jämkat skadestånd för eget agerande till HD

HD-beslut: Mannen frihetsberövades i samband med misstankar om egenmäktighet med barn men friades senare. Han fick 24.000 kronor i ersättning men i hovrätten jämkades ersättningen helt på grund av hans eget agerande. Nu meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd.

Rättsområde: Skadeståndsrätt