Jävsfrågan borde ha tagits upp

Mmd: Byggnadsnämnden borde ha tagit upp frågan om jäv vid prövningen av bygglovsärendet. Det talar rättssäkerhetsskäl för. Husägaren arbetade tillsammans den handläggande bygglovschefen.

Rättsområde: Kommunalrätt, Plan- och byggrätt