JO kritiserar förvaltningsrätten för långsamma handläggningstider

Sedan sammanläggningarna av Sveriges dåvarande 23 länsrätter förra året har handläggningstiderna vad gäller socialförsäkringsmålen ökat på landets förvaltningsrätter. Nu riktar JO kritik mot Förvaltningsrätten i Karlstad för långsam handläggningstid.