Journalist fick inte närvara när tullen undersökte hans datorer – JO kritisk

En journalist som anlände till Sverige från Thailand fick sina datorer beslagtagna av Tullverket. Trots att journalisten uppgav att datorerna innehöll källskyddat material fick han inte närvara när de undersöktes.