Julgran inget för samfälligheten

Hovrättsdom: Beslutet att samfällighetsföreningen varje år ska sätta upp en julgran på grönområdet strider mot lagen. En sådan åtgärd är främmande för förvaltningen av området.

Rättsområde: Fastighetsrätt