Källarförråd istället för vindsförråd får tålas

Hovrättsbeslut hyresmål: Att få nybyggda källarförråd istället för att behålla sina vindsförråd är en förändring som hyresgäster får tåla. Att källarförråden blir mindre än vindsförråden är en klar försämring. Men att gå 20 meter över gården och ner i källaren istället för upp på vinden i det egna huset anses vara en obetydlig försämring.

Rättsområde: Hyresrätt