Kammarrätten avslår Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola

Skolinspektionen har, så som skollagen är utformad, inte tillsyn över händelser som inträffar på elevhem utanför skoldagen. Kammarrätten i Stockholm avslår därför Skolinspektionens överklagande rörande tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola.