Kammarrätten godkänner djurskyddskrav i upphandling

Kammarrättsdom: En kommun kan ställa krav om antibiotikaanvändning, transporttider och slaktmetod vid upphandling av livsmedel. Kraven bedöms vara tillåtna enligt LOU.

Rättsområde: Offentlig upphandling