Kammarrätten tvingas lämna ut säkerhetsuppgifter om domare

HFD-dom: Kammarrätten i Stockholm ska lämna ut en lista över vilka domare som är säkerhetsklassade och uppgift om vilken klass de placerats i.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt, Förvaltningsrätt övrigt