Katalogbolaget förlorar kravtvist

Tingsrättsdom: SGP Online Publishing AB:s talan mot en näringsidkare ogillas. Rätten anmärker på att bolaget inte anfört att det har utfört den aktuella tjänsten eller att parterna har träffat ett avtal som innebär att betalning ska utgå före tjänstens utförande. Åberopsbördan är därför inte uppfylld.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Allmän processrätt