KI får ut uppgifter från blodcentraler

Kammarrättsdomar: Karolinska institutet får rätt att ta del av ett antal uppgifter ur blodcentralens register på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Skåne.

Rättsområde: Yttrandefrihetsrätt