KI räknar med kraftigt ökat krisstöd

Det behövs ytterligare 60 miljarder kronor i stödåtgärder från regeringen för att hantera coronakrisen, enligt Konjunkturinstitutet (KI). – Sverige kommer gå in i en synnerligen djup lågkonjunktur och det kommer att ske väldigt fort nu, säger Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på KI.