KKV söker klarhet om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrättsdom/Överklagande: Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift avslogs - upphandlingen bedömdes ha inletts innan bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift trädde i kraft. KKV tycker att rättsläget är oklart och överklagar därför domen.

Rättsområde: Offentlig upphandling