Klander mot skiljedom i arrendetvist ogillas

Hovrättsdom: Arrendatorn klandrade skiljedomen i arrendetvisten. Hovrätten, med presidenten i spetsen, finner inte förutsättningar för att upphäva domen. Frågan om korrekt delgivning av kallelse till laga syn skett anses inte kunna prövas inom ramen för klanderprocessen.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Allmän processrätt