Kombinerade avropsmodell inte transparent

Kammarrätten: Genom den kombinerade avropsmodellen har Trosa kommunen gett sig själv valfrihet om vilken modell som ska användas för olika projekt. Det uppfyller inte kraven på likabehandling och transparens. Upphandlingen av måleriarbeten ska göras om.

Rättsområde: Offentlig upphandling