Kommentar: Även ett rent medgivande kan göras strategiskt

EU-domstolens dom i Braathens-målet ogiltigförklarar möjligheten till ”orent medgivande” för en svarande i ett diskrimineringsmål. Men följderna av domen ska inte överdrivas, skriver Erik Sinander, Lag & Avtals expert på EU-rätt.