KOMMENTAR Möjliga anpassningsåtgärder borde ha utretts mer

Erik Sinander, Jur dr, Stockholms universitetAndreas Inghammar, Docent, Lunds universitet