Kommun hade rätt skänka pengar till hjälporganisation

Förvaltningsrättsdom: Kommunens bistånd till Läkare utan gränser och svältkatastrofen i Afrikas horn är förenligt med kommunallagen. Kommunen har framfört att biståndet ska lämnas till utbildning och rådgivning, och har gjort vad som kan krävas för att förvissa sig om att det kommer till avsedd användning.

Rättsområde: Kommunalrätt