Kommunal kräver att MI tar ansvar för lönegapet

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar inte. Medlingsinstitutet måste få starkare mandat att göra något åt löneskillnaderna. Industrins lönenorm måste gå att förena med aktiva insatser för att stoppa lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.