Kommunchefer anklagas för kränkande behandling

Trelleborgs kommun stäms av Akavia för ogiltig avskedande av en av förbundets medlemmar som jobbat i kommunen. Förbundet yrkar på ett allmänt skadestånd på 150 000 kronor.