Kommunen får neka kostnadsfri skolskjuts

Kammarrättsdom: Det skulle kosta Vänersborgs kommun 3.000 kronor per år att betala elevens skjuts till skolan i grannkommunen. Kostnaden anses utgöra sådana ekonomiska svårigheter som avses i skollagen och därmed har kommunen haft rätt att neka honom hjälp.

Rättsområde: Kommunalrätt