Kommunen får rätt till ersättning i avgäldstvist

MÖD: Även om paret under pågående tvist i domstol med kommunen om avgälden sålde tomträtten har kommunen som vinnande part rätt till ersättning för rättegångskostnaderna. Domstolen finner inte skäl att frångå huvudregeln.

Rättsområde: Fastighetsrätt