Kommunens ansökan skulle ha sakprövats

HD: Miljödomstolarna skulle inte ha avvisat kommunens ansökan om vattenverksamhet för skredförebyggande åtgärder på grund av bristande rådighet. De borde ha godtagit vad kommunen anfört om att åtgärderna är önskvärd från allmän miljö- och hälsosynpunkt när de prövade om det fanns något hinder mot att ta upp ansökan till prövning. Målet visas åter.

Rättsområde: Miljörätt