Kompensationsersättningen är skattepliktig

HFD-dom: Den ersättning som moderbolaget fått i kompensation för att dotterbolagsaktier sjunkit i värde efter avtalsbrott är skattepliktig.

Rättsområde: Inkomstskatt