Konkurrensverket vann över Bilsportförbundet

MD-dom: Svenska Bilsportsförbundets regler, som innebär att licensinnehavare i förbundet inte får delta i tävlingar som inte är sanktionerade av förbundet, strider mot konkurrenslagen. Det slog Marknadsdomstolen fast idag och går därmed på Konkurrensverkets linje.

Rättsområde: Konkurrensbegränsande avtal