Konkursbon verksamhetsutövare i Blaikengruvan

MÖD: I två mål kommer Mark- och miljööverdomstolen fram till att konkursbona bedrivit gruvverksamhet i Blaikengruvan. De är därmed solidariskt efterbehandlingsansvariga för de föroreningsskador som uppkommit. Länsstyrelsens föreläggande om bland annat rening ska därmed stå fast.

Rättsområde: Miljörätt