KONKURSFÖRHANDLINGARNA MOT SAAB AUTOMOBILE AB OCH SAAB AUTOMOBILE POWERTRAIN AB DEN 26 SEPTEMBER 2011 HAR STÄLLTS IN

2011-09-22 SAAB Automobile AB och Saab Automobile Powertrain AB har, med hänvisning till att Hovrätten för Västra Sverige beslutat om företagsrekonstruktion, begärt att konkursansökningarna mot bolagen förklaras vilande. Tingsrätten har bifallit begäran och förklarat konkursansökningarna vilande under den tid rekonstruktionen pågår.  Tingsrätten har samtidigt ställt in konkursförhandlingarna de…