Konsumentprisindex för december

Konsumentprisindex (KPI) för december 2011 har av SCB fastställts till 314,78 vilket innebär en höjning av konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 % mellan november och december.