Konsumentprisindex för november

Konsumentprisindex (KPI) för november 2012 har av SCB fastställts till 313,82, en sänkning med 0,2 % från oktobers värde som var 314,59.