Konsumentprisindex för oktober

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2013 har av SCB fastställts till 314,40, en sänkning med 0,2 % från värdet i september som var 315,05.