Kornknarren stoppar del av granfröplantage

MÖD: Övergången från åker till granfröplantage skulle skada och förstöra kornknarrens fortplantningsområde och viloplats. Länsstyrelsens beslut att förbjuda plantering inom en del av området har därför varit nödvändigt för skyddet av naturmiljön.

Rättsområde: Miljörätt