Kränkningens allvarsgräns – distinktionen mellan privat och professionell toleransnivå

Idag formulerar många sina obehag inför tillvarons möten och tråkigheter såsom att de blir ”kränkta” - och då har man också öppnat spåret till den juridiska responsen med ”kränkningsersättning” vid brott. Liksom alla modeord och juridiska formeluttryck, riskerar ett dylikt språkspel att leda till innehållsmässig uttunning och tankemässig förflackning. En ny dom från HD visar dock att det finns rättsliga gränser för vad man kan bli kränkt av. Det skriver professor Håkan Andersson i sin analys.

Rättsområde: Skadeståndsrätt