Krav på begränsningar av sympatiåtgärder efter hamnblockad

Ett fartyg som enligt facket har lastats av strejkbrytare i Portugal har försatts i blockad av Hamnarbetarförbundet. Konflikten i Göteborgs hamn stöds inte av Transport och arbetsgivarna kräver åter igen begränsningar av sympatiåtgärder.