Krav på försäkrings-ersättning prekluderat

Hovrätten: Fastighetsbolaget som drabbats av en vattenskada stämde försäkringsbolaget på ersättning. Men det är inte visat att anspråket framställts inom den i försäkringsavtalet angivna fristtiden. Käromålet ogillas därför.

Rättsområde: Försäkringsrätt