Krav på ytterligare betalt gör anbudet orent

Kammarrättsdom: Kommunen har haft rätt att avbryta upphandlingen när det uppstod meningsskiljaktigheter om uppdragets omfattning och anbudsvinnaren begärde ytterligare betalt. Ersättningskravet gör att anbudet kan betecknas som orent.

Rättsområde: Offentlig upphandling