Kräver att dömd åklagare får tillbaka arbetsuppgifter

Akavia stämmer staten genom Arbetsgivarverket och yrkar på att Ekobrottsmyndighetens beslut att skilja åklagaren från anställningen som allmän åklagare ogiltigförklaras. Fackörbundet kräver även ett allmänt skadestånd på 120 000 kronor.