Kritik mot skyddsombud inte föreningsrätts-kränkning

AD: Bolagets kritik mot skyddsombudet vid förhandlingen som syftade till att få honom avsatt utgjorde inte någon föreningsrättskränkning. Inte heller har bolaget hindrat skyddsombudet att sköta sitt uppdrag. Kommunals skadeståndstalan avslås därför.

Rättsområde: Arbetsrätt