KU: Upprätta en lista över stora TV-evenemang som måste sändas i fria kanaler

Staten bör upprätta en lista på de stora TV-evenemang som bara får sändas i gratiskanaler som når hela landet – till exempel OS. Det kräver majoriteten i konstitutionsutskottet som vill att regeringen utreder hur en sådan lista ska upprättas. Därmed blir regeringspartierna i KU överkörda av oppositionspartierna.