Kvinna fick rätt till omprövning mot Trygg Hansa

Hovrättsdom: Då de förhållanden som låg till grund för försäkringsersättningens storlek väsentligen hade förändrats hade kvinnan rätt till omprövning.

Rättsområde: Försäkringsrätt