Kvinnans borgensåtagande står fast

Hovrättsdom: Kvinnan måste betala närmare 300.000 kronor till Danske bank i enlighet med det borgensåtagande hon tecknade för det egna bolaget. Att banken inte hade någon kontakt med henne utan endast med hennes make innebär inte att den brustit i sin informationsplikt.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Aktiebolagsrätt