Kvinnolobbyn: Lönegapet fortsätter öka

Den strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och är nu 15 procent. Det fastslår Sveriges kvinnolobby i sin årliga rapport. – Det behövs en bredare diskussion för att komma åt det ojämnställda arbetslivet, som är grunden för den lönebild vi har på svensk arbetsmarknad, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen SKR.