”Lagstadga inte lojalitetsplikten”

DEBATT. Förslaget att lagfästa den arbetsrättsliga lojalitetsplikten bör avvisas. Förslaget är förknippat med stora risker för både svåröverskådliga och oönskade förskjutningar av rättsläget, skriver Niklas Selberg, universitetslektor vid Lunds universitet.