Läkemedelspatent ogiltigförklaras

Hovrättsdom: Ett österrikiskt bolag hade yrkat att ett schweiziskt läkemedelsbolags svenska patent skulle ogiltigförklaras, och hovrätten fastställer nu tingsrättens dom vad gäller patentets ogiltighet.

Rättsområde: Patenträtt