Lallas det för mycket på Teams?

LEDARE. Samtidigt som ekonomin blir mer komplex med nya branscher och nya typer av arbeten går organisationstrenden bland fackförbund åt andra hållet. Förbund går ihop för att bli starkare förhandlingsparter och för att få mer inflytande i påverkansarbetet, saker som i nästa led ska locka fler medlemmar och ge extra klirr i förbundskassorna.