Lämnade in räkenskapsmaterialet – frias från bokföringsbrott

HD-dom: I hovrätten dömdes styrelseledamoten för bokföringsbrott eftersom hon inte bevarat bokföringen. I HD framkom att räkenskapsinformationen därefter lämnats in till åklagaren. Riksåklagaren uppgav dessutom att de omständigheter som kan åberopas till stöd för att räkenskapsinformationen inte varit åtkomlig hänför sig till tiden efter att företaget gick i konkurs. HD upphäver därför hovrättens dom och ogillar åtalet.

Rättsområde: EKO-brott