Lån var inte gåva

HD-dom: Modern får tillbaka hälften av topplånet som hon hjälpte dottern och den tidigare svärsonen med. Bevisbördan för att modern, som gåva, efterskänkt sin rätt att kräva svärsonen på hans andel har legat på svärsonen. Och eftersom han inte lyckats visa detta ska han återbetala 58.000 kronor till modern.

Rättsområde: Fordringsrätt