Lång EU-strid att vänta om lönepaket

Motståndet är hårt, inte minst från Norden, mot EU-kommissionens förslag om minimilöner. Ansvarige kommissionären räknar med en lång process.