Långa fängelsestraff i stort Eko-mål

I ett stort ekomål dömer Värmlands tingsrätt idag flera personer till långa fängelsestraff.  Målet rör främst byggbranschen. Svarta löner har betalats ut i stor omfattning med hjälp av falska fakturor. En 62-åring har varit företrädare för flera av bolagen. Han döms nu till fem års fängelse. Åtalet bygger delvis på uppgifter från hemlig teleavlyssning.