Läraravtalet: Medlare utsedda men än är det lov

Lärarna och Sveriges Kommuner och Landsting enades om vilka medlare de vill ha i slutet av juni. Men inte förrän i slutet av augusti fortsätter parterna förhandlingarna om ett nytt avtal.