Lärarfacken gräver ner stridsyxan och går samman?

De båda lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ser över möjligheten att bilda ett fack.